duyuruElektroArge.com'a Hoşgeldiniz. Üye Olmak İçin Tıklayın. duyuru

houseForum ana sayfa   iletişimİletişim   bilgiSSS  
kırmızı yeşil mavi
ekleKayıt  anahtarGiriş
evForum ana sayfa goE-Kütüphane goE-Ders goPhotoshop
 

 • Reklam

Ders 26 - Resmi Kırpmak ve Döndürmek

Photoshop Dersleri - Okan BİLKE

Ders 26 - Resmi Kırpmak ve Döndürmek

Mesajgönderen okanbilke » 25 Haz 2016 17:47

Resimlerinizin tamamı yerine bir kısmını kullanmanız veya kenarlarındaki sorunlardan kurtulmanız gerekebilir. Yine resminiz bir miktar yan olabilir veya yan kullanmanız gerekebilir. Bu durumlarda resmi kırpmanız ve döndürmeniz gerekir.
RESMİ KIRPMAK
Resmin gereksiz kısımından veya kenarlarındaki bozukluktan kurtulmak için resmi kırpmak gerekir. Resmi kırpmak için aşağıdaki yolu takip edin:
 1. Araç kutusundan Resim Crop aracına tıklayın veya klavyeden C tuşuna basın.
  Resim
 2. Resmin etrafını kırpma çerçevesi saracaktır. Dikkat ederseniz köşelerde ve kenarların ortasında kırpma tutamaçları belirmiştir.
 3. Tutamaçlardan fare ile tutup sürükleyerek kırpma alanını belirleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı örneğin sayısal değer girerek kırpma oluşturmak için araç seçenekleri çubuğunu kullanmanız gerekir.
 4. Araç seçenekleri çubuğunda aşağıdaki seçenekler belirecektir.
  Resim
 5. Araç seçenekleri çubuğunun sol tarafındaki açılır listeden hazır kırpma alanlarından birini seçebilirsiniz.
 6. Resmi kırpmak için yani oluşacak görüntünün boyutunu belirlemek için araç seçenekleri çubuğundaki ilk metin kutusuna yüksekliği, ikinci metin kutusuna genişliği girip klavyeden Enter tuşuna basın.
 7. Kırpma alanını 90o döndürmek için araç seçenekleri çubuğundaki Resim düğmesine tıklayın.
 8. Bir çizgi çizerek çizginin yönünde kırpma alanını belirleyebilirsiniz. Bunun için araç seçenekleri çubuğundaki Resim düğmesine tıklayın. Resim üzerinde tıklayıp sürükleyerek kırpma alanının yönünü belirleyin.
  Resim
 9. View açılır listesinden kırpma alanını daha ayrıntılı belirleyebilmek için yardımcı çizgileri seçebilirsiniz.
 10. Kırpma alanı dışında kalan kısmın silinmesini istiyorsanız Delete Cropped Pixels onay kutusunu işaretleyin. Onay kutusu temizlenirse, gerektiğinde kırpma işlemi genişletilebilir.
 11. Resmi kırpmak için kırpma çerçevesinin resmin tamamını kapsadığını ve fare ile sürükleyerek veya araç seçenekleri çubuğunu değer girerek kırpma alanını belirleyebileceğimizi öğrendik. Ayrıca fare ile tıklayıp sürükleyerek de kırpma alanını belirleyebilirsiniz.
 12. Kırpma alanını belirledikten sonra klavyeden Enter tuşuna basın veya araç kutusundaki herhangi bir araca tıklayın.
  Resim
 13. Resmi kırpmak için Crop, kırpmayı iptal etmek için Don't Crop komut düğmesine tıklayın. Kırpma ayarlarını değiştirmek için Cancel komut düğmesine tıklayın.
Resim

Resmin kırpılan kısmının çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki yolu takip edin:
 1. Araç kutusundan Resim Crop aracına tıklayın veya klavyeden C tuşuna basın.
 2. Araç seçenekleri çubuğunun sol tarafındaki açılır listeden Size & Resolution seçeneğini tıklayın veya klavyeden R tuşuna basın.
 3. Width metin kutusuna kırpma alanının genişliğini ve Height metin kutusuna kırpma alanının yüksekliğini girin.
 4. Resolution metin kutusuna kırpma alanının çözünürlüğünü girin.
  Resim
 5. Ok komut düğmesine tıklayın.
Resmi kırparken araç seçenekleri çubuğundaki Delete Cropped Pixels onay kutusu işaretli değilse, kırpılmış resimde istediğiniz işlemleri yapın. Daha sonra kırpma alanı dışında kalan kısımları kırpma alanına dahil edebilirsiniz. Araç kutusundaki Resim Crop aracına tıklayın ve kırpılmış resme tıklayın.
Resim

Görüldüğü gibi kırpma alanı dışında kalan alan görülmektedir. Kırpma alanını yeniden belirleyebilirsiniz.
Kırpma alanı içindeki bir noktaya tıklayıp sürükleyerek resmin kırpılacak kısmını belirleyebilirsiniz.
Resim

RESMİ KIRPARAK DÖNDÜRMEK
Resmi hep kırpabilir hem de döndürebilirsiniz. Resmi kırpmak ve döndürmek için aşağıdaki yolu takip edin:
 1. Araç kutusundan Resim Crop aracına tıklayın veya klavyeden C tuşuna basın.
 2. Yukarıda öğrendiğiniz gibi kırpma alanını belirleyin.
 3. Resmin dışındaki bir noktaya gittiğinizde fare işaretçiniz kıvrık iki yönlü ok şeklini alacaktır. Bu durumda iken fare sol tuşuna basıp sürükleyerek resmi döndürebilirsiniz.
  Resim
 4. Gerekli döndürme işlemini yaptıktan sonra klavyeden Enter tuşuna basın.

PERSPECTIVE CROP ARACI İLE RESMİ KIRPMAK
Perspective Crop aracını kullanarak resmi kırpmak için aşağıdaki yolu takip edin:
 1. Araç kutusundaki Resim Perspective Crop aracına tıklayın.
 2. Resim üzerinde tıklayıp sürükleyerek kırpma alanını belirleyin.
 3. Kırpma alanının köşelerindeki tutamaclardan tutup sürükleyerek kırpma alanını belirleyin.
  Resim
 4. Yukarıdaki resimde yer alan çerçeveye dikkat edin. Çerçeve düz değil. Sadece çerçeveyi kullanmak için kırpma alanını köşelerinden tutup çerçeveye ayarladım. (Crop aracı ile bunu yapamazsınız. Crop aracı ile dörtgen şeklinde kırpma alanı oluşturabilirsiniz.)
 5. Kırpma alanına çift tıklayın veya klavyeden Enter tuşuna basın.
  Resim
Tabloya dikkat ederseniz sadece kırpılmadı, aynı zamanda düzleştirildi.

RESMİ DÖNDÜRMEK
Resmi değişik şekillerde kullanmak için belli açılarla dikey veya yatay olarak döndürmemiz gerekir. Bunun için Image menüsünden Image Rotation komutunu kullanabilirsiniz. Image Rotation komutunu seçtiğinizde karşınıza aşağıdaki alt komutlar gelecektir:
 • 180o: Resmi 180 derece saat yönünde döndürür.
 • 90o CW: Resmi saat yönünde 90 derece döndürür.
 • 90o CCW: Resmi saat yönünün tersinde 90 derece döndürür.
 • Arbitrary: Komutuna tıkladığınızda karşınıza Rotate Canvas iletişim kutusu gelecektir. Angle kutusuna döndürme açısını girip, saat yönünde döndürmek için CW, saat yönünün tersinde döndürmek için CCW seçeneğinin onay kutusunu işaretleyin. Ok komut düğmesine tıklayıp resmi döndürün.
  Resim
 • Flip Canvas Horizontal: Resmin yatay olarak ters çevrilmesini sağlar.
 • Flip Canvas Vertical: Resmin dikey olarak ters çevrilmesini sağlar.
Resim

Örnek bir resim.
Resim

Yatay ters döndürülmüş hali.
Bir kompozisyonda katmanlar halinde bulunan görüntüleri yukarıdaki yöntemle döndüremezsiniz.
Bir katmandaki görüntüyü serbest döndürmek ve boyutlandırmak için aşağıdaki yolu takip edin: (Katman kullanmayı ilerleyen derslerimizde öğreneceğiz fakat sadece burada döndürmek için katmanlara ihtiyacımız var)
 1. Layers panelinden görüntünün bulunduğu katmanı tıklayıp seçin.
 2. Edit menüsünden Free Transform komutunu tıklayın veya klavyeden Ctrl+T kısayol tuş bileşenine basın.
  Resim
 3. Görüntünün kenarlarında fare ile dolaştığınızda fare işaretçiniz kıvrık ok şeklini alır. Fare işaretçisi bu durumda iken tıklayıp sürükleyerek görüntüyü döndürebilirsiniz.

NESNE DÖNÜŞTÜRMEK
Bir katmandaki nesneyi, döndürebilir, uzatabilir, eğebilir vb. dönüştürme işlemlerini yapabilirsiniz.
Nesneyi dönüştürmek için Edit menüsünden Transform komutu kullanılır.
Katman içindeki nesnenin boyutunu ayarlamak için Edit menüsünden Transform komutunu seçip Scale komutuna tıklayın.
Resim

Nesnenin etrafında çizgiler ve kenar köşelerde tutamaçlar belirdi. Tutamaçlardan tutup nesnenin boyutunu ayarlayın.
Nesneyi döndürmek için Edit menüsünden Transform komutunu seçip Rotate komutunu tıklayın. Nesnenin etrafına eklenen tutamaçlara fare ile gidince fare işaretçisi iki yönlü ok şeklini alır. Fare işaretçisi bu durumda iken fare sol tuşu basılı iken sürükleyip nesneyi döndürün.
Nesneyi eğmek için Edit menüsünden Transform komutunu seçip Skew komutunu tıklayın. Nesnenin etrafına eklenen tutamaçlara fare ile gidince fare işaretçisi içi noktalı ok başı şeklini alır. Fare işaretçisi bu durumda iken, fare sol tuşunu basılı tutun ve sürükleyip nesneyi eğin.
Nesneyi bükmek için Edit menüsünden Transform komutunu seçip Distort komutunu tıklayın. Nesnenin etrafına eklenen tutamaçlara fare ile gidince fare işaretçisi içi noktalı ok başı şeklini alır. Fare işaretçisi bu durumda iken, fare sol tuşunu basılı tutun ve sürükleyip nesneyi bükün.
Nesneye tel örgü ekleyerek nesneyi düzenleyebilirsiniz. Bunun için Edit menüsünden Transform komutunu seçip Wrap komutunu tıklayın.
Resim

Örgü üzerindeki noktalara tıklayıp sürükleyerek nesneyi düzenleyin. Noktalara tıklayıp sürüklediğimizde eğilim çizgileri belirecektir. Eğilim çizgilerinden fare ile tutup sürükleyerek nesneyi düzenleyebilirsiniz.
Resim

Eğilim çizgilerinin kullanımını yolları düzenlerken öğreneceksiniz.
Transform komutunun altındaki döndürme komutlarının işlevi aşağıdaki gibidir:
 • 180o: Nesneyi 180 derece saat yönünde döndürür.
 • 90o CW: Nesneyi saat yönünde 90 derece döndürür.
 • 90o CCW: Nesneyi saat yönünün tersinde 90 derece döndürür.
 • Flip Horizontal: Nesnenin yatay olarak ters çevrilmesini sağlar.
 • Flip Vertical: Nesnenin dikey olarak ters çevrilmesini sağlar.
okanbilke@gmail.com
Kullanıcı avatarı
okanbilke
Site Kurucusu
Site Kurucusu
 
Mesajlar: 721
Beğendiklerim: 0 mesaj
Beğenilenlerim: 0 mesaj
Kayıt: 15 Mar 2013 13:09
Konum: Ankara

Reklam

Dön Photoshop

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


 • Reklam
cron