duyuruElektroArge.com'a Hoşgeldiniz. Üye Olmak İçin Tıklayın. duyuru

houseForum ana sayfa   iletişimİletişim   bilgiSSS  
kırmızı yeşil mavi
ekleKayıt  anahtarGiriş
evForum ana sayfa goE-Kütüphane goE-Ders goC
 

  • Reklam

Standart C Fonksiyonları

C Dili Dersleri - Okan Bilke

Standart C Fonksiyonları

Mesajgönderen okanbilke » 07 Mar 2014 13:24

C Derslerimiz sona erdi fakat hala sizinle paylaşmak istediğim kullanabileceğiniz fonksiyonlar var. Bu fonksiyonların hepsiyle ilgili örnek yapmamız mümkün değil fakat Ders 26 Sık Kullanılan C Fonksiyonları dersinde bazı fonksiyonları vermiştim ve bir fonksiyonun prototipini görerek onu nasıl kullanacağımızı anlayabildiğimizi söylemiştim. Bu yazımda sadece fonksiyonların prototiplerini ve açıklamalarını yazacağım.
Matematik Fonksiyonları
Matematik fonksiyonlarının prototipleri math.h dosyasında bulunur.

acos() Fonksiyonu => Verilen parametrenin arc kosinüsünü döndürür.
double acos(double);

asin() Fonksiyonu => Verilen parametrenin arc sinüsünü döndürür.
double asin(double);

atan() Fonksiyonu => Verilen parametrenin arc tanjantını döndürür.
double atan(double);

atof() Fonksiyonu => String parametreyi double türünde sayısal ifadeye çevirir.
double atof(char *);

cbrt() Fonksiyonu => Küp kök döndürür.
double cbrt(double);

ceil() Fonksiyonu => Verilen parametreden büyük olmak kaydıyla mümkün olan en küçük değeri döndürür. Buna göre 2.44 değeri verildiğinde 3, -2.3 verildiğinde -3 değeri dönecektir.
double ceil(double);

cos() Fonksiyonu => Kosinüs değeri döndürür.
double cos(double);

exp() Fonksiyonu => e sabitinin verilen parametre kadar kuvvetini döndürür
double exp(double);

fabs() Fonksiyonu => Parametrenin mutlak değerini döndürür.
double fabs(double);

floor() Fonksiyonu => ceil() fonksiyonunun tersine verilen parametreden küçük, mümkün olan en büyük değeri döndürür.
double floor(double);

fmod() Fonksiyonu => İlk parametrenin ikinci parametreye bölümünden kalanını döndürür.
double fmod(double, double);

log() Fonksiyonu => Verilen parametrenin e tabanında logaritmasını döndürür.
double log(double);

modf() Fonksiyonu => İlk parametre ondalıklı sayıdır. modf() fonksiyonu ondalıklı sayının ondalıklı kısmını döndürür, sayının tam kısmı ile ikinci parametre ile gösterilen bellek bölgesine yerleştirilir.
double modf(double, double *);

pow() Fonksiyonu => İkinci parametre ilk parametreye üs olur ve sonuç döndürülür.
double pow(double, double);

sin() Fonksiyonu => Parametrenin sinüs değerini döndürür.
double sin(double);

sinh() Fonksiyonu => Hiperbolik sinüs değeri döndürür.
double sinh(double);

sqrt() Fonksiyonu => Parametrenin karekök değeri döndürür.
double sqrt(double);

tan() Fonksiyonu => Parametrenin tanjant değerini döndürür.
double tan(double);

tanh() Fonksiyonu => Parametrenin hiperbolik tanjant değerini döndürür.
double tanh(double);


Karakter Fonksiyonlar
Bu fonksiyonların prototipleri ctype.h dosyasında bulunur.

isalnum() Fonksiyonu => Parametrenin bir harf veya bir rakam(A..Z, a..z, 0..9) olup olmadığını kontrol eder. Değer alfanümerik değil ise sıfır döner.
int isalnum(int);

isalpha => Parametrenin bir harf (A..Z, a..z) olup olmadığını kontrol eder.
int isalpha(int);

isdigit() Fonksiyonu => Parametrenin bir rakam olup olmadığını kontrol eder.
int isdigit(int);

isgraph() Fonksiyonu => Parametrenin basılabilir bir karakter olup olmadığını kontrol eder.
int isgraph(int);

islower() Fonksiyonu => Parametrenin küçük harf olup olmadığını kontrol eder.
int slower(int);

isprint() Fonksiyonu => Parametrenin basılabilir bir karakter olup olmadığını kontrol eder.
int isprint(int);

ispunct() Fonksiyonu => Parametrenin bir noktalama işareti olup olmadığını kontrol eder.
int ispunct(int);

isspace() Fonksiyonu => Parametrenin bir boşluk karakteri (whitespace) olup olmadığını kontrol eder.
int isspace(int);

isupper() Fonksiyonu => Parametrenin büyük harf olup olmadığını kontrol eder.
int isupper(int);

isxdigit() Fonksiyonu => Parametrenin heksadesimal bir karakter olup olmadığını kontrol eder.
int isxdigit(int);

tolower() Fonksiyonu => Parametreyi küçük harfe çevirir.
int tolower(int);

toupper() Fonksiyonu => Parametreyi büyük harfe çevirir.
int toupper(int);


String Fonksiyonları
Bu fonksiyonların prototipleri string.h dosyasında bulunur.

strcat() Fonksiyonu => İkinci parametreyi birinci parametre sonuna yerleştirir, sonuna da sonlandırıcı ekler. Birinci parametreye referans döndürür. İkinci parametre değişmeden kalır.
char *strcat(char *, char *);

strchr() Fonksiyonu => İkinci parametrenin ilk parametre içerisinde göründüğü ilk yere referans döndürür.
char *strchr(char *, int);

strcmp() Fonksiyonu => Birinci ve ikinci string parametreleri karşılaştırır; duruma göre 0, pozitif veya negatif bir değer döndürür.
int strcmp(char *, char *);

strcpy() Fonksiyonu => İkinci parametrenin içeriğini birinci parametreye kopyalar, birinci parametreye referans döndürür. İkinci parametre değişmeden kalır.
char *strcpy(char *, char *);

strcspn() Fonksiyonu => İkinci parametre içerisindeki bir karakterin ilk parametre içerisinde ilk göründüğü yerin uzunluğunu döndürür.
size_t strcspn(char *, char *);

strlen() Fonksiyonu => Parametrenin uzunluğunu döndürür.
size_t strlen(char *);

strncat() Fonksiyonu => İkinci parametrenin size_t tane karakterini birinci parametreye ekler, birinci parametreye referans döndürür. İkinci parametre değişmeden kalır.
char *strncat(char *, char *, size_t);

strncmp() Fonksiyonu => Birinci ve ikinci string parametrelerinin size_t tane karakterini karşılaştırır. Dönen sonuç strcmp() fonksiyonu ile aynıdır.
int strncmp(char *, char *, size_t);

strncpy() Fonksiyonu => İkinci parametrenin size_t tane karakterini birinci stringe kopyalar.
char *strncpy(char *, char *, size_t);

strpbrk() Fonksiyonu => strcspn() fonksiyonuna benzer şekilde ikinci parametrenin gösterdiği stringteki karakterlerden herhangi birinin birinci parametre ile gösterilen string içerisinde ilk bulunduğu yere bir referans döndürür.
char *strpbrk(char *, char *);

strrchr() Fonksiyonu => strchr() fonksiyonunun yaptığı işin tersini yapar: İkinci parametrenin ilk parametre içerisinde son görüldüğü yere bir referans döndürür.
char *strrchr(char *, int);

strspn() Fonksiyonu => strcspn() fonksiyonunun yaptığı işin yersini yapar: İkinci parametre içerisindeki herhangi bir karakterin ilk parametre içerisinde görünmediği ilk yerin uzunluğunu döndürür.
size_t strspn(char *, char *);

strstr() Fonksiyonu => İkinci parametrenin gösterdiği stringin ilk parametre içerisinde geçtiği yere referans döndürür.
char *strstr(char *, char *);

strtok() Fonksiyonu => Birinci parametrenin gösterdiği stringi, ikinci parametrenin gösterdiği karaktere göre parçalara ayırır.


I / O Fonksiyonları
Bu fonksiyonların prototipleri stdio.h dosyasında bulunur.

fclose() Fonksiyonu => Parametrenin gösterdiği akışı kapatır.
int fclose(FILE *);

feof() Fonksiyonu => Dosya sonuna ulaşılıp ulaşılmadığını denetler.
int feof(FILE *);

ferror() Fonksiyonu => Akış üzerinde herhangi bir hata olup olmadığını denetler.
int ferror(FILE *);

fflush() Fonksiyonu => Tampondaki bilgilerin dosyaya yazdırılmasında kullanılır.
int fflush(FILE *);

fgetc() Fonksiyonu => Dosyadan bir karakter okumak için kullanılır.
int fgetc(FILE *);

fgetpos() Fonksiyonu => Konum göstergecinin yerini döndürür.
int fgetpos(FILE *, fpos_t *);

fgets() Fonksiyonu => Dosyadan belirtilen sayıda karakter okumak için kullanılır.
char *fgets(char *, int, FILE *);

fopen() Fonksiyonu => Dosya açmak için kullanılır. Dosya, belirtilen modda açılır.
FILE *fopen(char *, char *mode);

fprintf() Fonksiyonu => Dosyaya veri yazmak için kullanılır.
int fprintf(FILE *, char *, char *...);

fputc() Fonksiyonu => Dosyaya bir karakter yazdırmak için kullanılır.
int fputc(int, FILE *);

fputs() Fonksiyonu => Dosyaya veri yazdırmak için kullanılır.
int fputs(char *, FILE *);

fread() Fonksiyonu => Dosyadan toplu veri okumak için kullanılır.
unsigned int fread(void *, unsigned int, unsigned int, unsigned int, FILE *);

fscanf() Fonksiyonu => Dosyadan veri okumak için kullanılır.
int fscanf(FILE *, char *, ...);

fseek() Fonksiyonu => Dosya konum göstergecini hareket ettirmek için kullanılır.
int fseek(FILE *, long, int);

fsetpos() Fonksiyonu => Dosya konum göstergecini belirtilen konuma yerleştirmek için kullanılır.
int fsetpos(FILE *, fpos_t, int);

ftell() Fonksiyonu => Dosya konum göstergecinin yerini döndürür.
long ftell(FILE *);

fwrite() Fonksiyonu => Dosyaya toplu veri yazdırmak için kullanılır.
unsigned int fwrite(void *, unsigned int, unsigned int, FILE *);

getc() Fonksiyonu => fgetc() fonksiyonunun makrosudur. İşlevleri aynıdır.
putc() Fonksiyonu => fputc() fonksiyonunun makrosudur. İşlevleri aynıdır.
rename() Fonksiyonu => İlk parametre ile belirtilen dosya ismini ikinci parametredeki isim ile değiştirir.
int rename(char *, char *);

rewind() Fonksiyonu => Konum göstergecinin dosya başına dönmesini sağlar.
void rewind(FILE *);


Genel Fonksiyonlar
Bu kısımda göreceğimiz fonksiyonların prototipi stdlib.h dosyasında bulunur.

abort() Fonksiyonu => Programın bir hata mesajı ile birlikte(normal olmayan bir şekilde ) sonlandırılmasını sağlar.
void abort();

abs() Fonksiyonu => Aslında bir makro olmakla birlikte verilen parametrenin mutlak değerini hesaplamak için kullanılır.
int abs(int);

atof() Fonksiyonu => Parametrenin gösterdiği stringi double türünde sayısal bir ifadeye dönüştürür. Parametre değişmeden kalır.
double atof(char *);

atoi() Fonksiyonu => Parametrenin gösterdiği stringi int türünde sayısal bir ifadeye dönüştürür. Parametre değişmeden kalır.
int atoi(char *);

atol() Fonksiyonu => Parametrenin gösterdiği stringi long türünde sayısal bir ifadeye dönüştürür.
long atol(char *);

div() Fonksiyonu => Birinci parametreyi ikinci parametreye böler, bölümü ve kalanı div_t yapı türünde döndürür.
div_t div(int, int);

exit() Fonksiyonu => Programın normal bir şekilde sonlandırılması için kullanılır.
void exit(int);

mblen() Fonksiyonu => Birinci parametre ile gösterilen çok Byte'lı(multi byte) stringin uzunluğunu döndürür.
int mblen(char *, size_t);

qsort() Fonksiyonu => Birinci parametre ile gösterilen diziyi QuickSort adı verilen sıralama algoritması ile sıralar.
void qsort(void *, size_t, int(*)(void *, void *));

rand() Fonksiyonu => Rasgele sayı üretmek için kullanılır.
int rand();

srand() Fonksiyonu => rand() fonksiyonu ile gerçek rasgele sayılar üretilmesini sağlar.
void srand(unsigned int);

strtod() Fonksiyonu => Birinci parametrenin gösterdiği string içerisindeki sayısal değerler double türüne çevrilip döndürülür, ikinci parametre dönüştürülemeyen ilk karakteri gösterir.
double strtod(char *, char **);

system() Fonksiyonu => En sık kullanılan fonksiyonlardan bir tanesidir. İşletim sistemine komut göndermek için kullanılır.
int system(char *);

TURBO C GRAFİK FONKSİYONLARI

C Dili Dersleri Ders Listesi
okanbilke@gmail.com
Kullanıcı avatarı
okanbilke
Site Kurucusu
Site Kurucusu
 
Mesajlar: 721
Beğendiklerim: 0 mesaj
Beğenilenlerim: 0 mesaj
Kayıt: 15 Mar 2013 13:09
Konum: Ankara

Reklam

Dön C

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir


  • Reklam
cron